Hartelijk welkom op de website van de Regionale Intensive Care Opleiding Nijmegen (RICON). Deze website is ontwikkeld om de opleiding tot intensivist in de regio Nijmegen te ondersteunen. Naast algemene informatie vindt u er al het beschikbare onderwijsmateriaal en diverse presentaties van stafleden op nationale en internationale congressen. Het stimuleren van wetenschappelijke interesse is een belangrijk doel van onze opleiding. Daarom is ook een belangrijk deel van deze website gewijd aan onze research projecten en vindt u er alle publicaties waaraan onze staf heeft meegewerkt. Als laatste geeft de website een beeld van ons kwaliteitsbeleid inclusief de uitkomsten hiervan. Intensivisten in opleiding kunnen hier ideeën opdoen die zij later in hun eigen afdeling kunnen toepassen. Al het materiaal is vrij voor u te downloaden en mag voor eigen doeleinden worden gebruikt. Het vrijelijk beschikbaar zijn van al dit onderwijsmateriaal is voor ons een stimulans om de lat nog hoger te leggen. Mocht u na het lezen van deze introductie geïnteresseerd zijn in onze opleiding dan kunt u contact opnemen met Prof. Dr. Hans van der Hoeven, opleider intensive care volwassenen (024-3611111 - sein 2750) of Drs. Jeroen Verwiel, waarnemend opleider intensive care volwassenen (024-3611111 - sein 1288). Indien u interesse heeft in onze opleiding tot kinderintensivist, dan kunt u contact opnemen met Dr. Dr. Annelies Nusmeier, opleider intensive care kinderen (024-3611111 - sein 2751). U kunt uiteraard ook contact opnemen via het onderstaande mail adres.